top of page

Protocol m.b.t. Covid-19


Centrum voor Leefstijlgeneeskunde volgt de adviezen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de voet en zal waar nodig het beleid direct aanpassen.
Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen hanteren wij de volgende regels en
voorzorgsmaatregelen:


1. Van patiënten vragen wij om bij verdenking op een besmetting met het Corona virus, de
afspraak om te zetten in beeldbellen of als u te ziek bent te verplaatsen. Klachten die
hierop kunnen duiden zijn: niezen (bekende allergie geen probleem), keelpijn, loopneus,
licht hoesten, of een temperatuur boven de 38 graden.

2. Indien de arts zelf (milde) klachten heeft, zal het consult omgezet worden naar een
videoconsult. Bij ziekte wordt de afspraak verschoven.

3. Gezien de kleinschaligheid van onze praktijk bent u welkom met iemand uit uw
huishouden, er zullen nooit twee huishoudens in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

4. Wij houden met het inplannen van de afspraken rekening met komen/gaan van de vorige
patiënt.

5. Kom het liefst stipt op tijd, u kunt op de afgesproken tijd aankloppen aan de voordeur.

6. Handen desinfecteren is mogelijk bij binnenkomst.

7. Wij houden in de praktijk zoveel mogelijk rekening met de 1.5 meter regel.

8. Handen geven mag helaas niet.

9. De arts past goede handhygiëne toe en draagt op indicatie persoonlijke
beschermingsmiddelen.

10. Zowel nieuwe als bestaande cliënten zijn voor een fysiek consult welkom in de praktijk
met inachtneming van bovenstaande maatregelen. Op verzoek kunnen wij de afspraak
omzetten in een videoconsult.

Heeft u toch nog een vraag dan kunt u deze per mail sturen naar:
info@artsvoorleefstijlgeneeskunde.nl

De hierboven genoemde informatie is bijgewerkt tot en met 13-09-2021.

Voor de meest actuele berichtgeving over het Coronavirus verwijzen we u naar:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

bottom of page