top of page

Uitleg over leefstijlgeneeskunde door het 
Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG)

Op 3 juli 2018 hebben TNO en LUMC de programmaovereenkomst ondertekend voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.
Het NILG handelt niet-exclusief en gaat actief samenwerkingen aan met alle partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven die dezelfde doelen nastreven, om een “coalition of the willing” te vormen die de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Meer informatie op de website: nilg.eu

bottom of page